โครงการศึกษาดูงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ ณ สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ

โครงการศึกษาดูงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ ณ สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ
9,322 view

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง เป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเข้าศึกษาดูงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ ณ สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และพาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์บริการประชาชน รับฟังความเป็นมาของหอสมุดกฎหมายมหาชน หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง รวมทั้งห้องพิจารณาคดีปกครอง และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง กระบวนการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป

เอกสารประกอบ

ดูงาน_65.pdf