โครงการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2566 ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

โครงการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2566 ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
11,016 view

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงาน “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จ.นนทบุรี โดยมีนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และแนวทางการดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

เอกสารประกอบ

ดูงาน_66.pdf