จ้าเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจำกรมการกงสุล จำนวน 5 อัตรา จากบริษัทเอชน (ระยะเวลา 11 เดือน 25 วัน)

จ้าเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางประจำกรมการกงสุล จำนวน 5 อัตรา จากบริษัทเอชน (ระยะเวลา 11 เดือน 25 วัน)

4 ต.ค. 2562

1,992 view

เอกสารประกอบ

bulletin-20191004-113940-968247.pdf