4 กันยายน 2566 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลนักท่องเที่ยว

4 กันยายน 2566 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลนักท่องเที่ยว

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 4,031 view

เอกสารประกอบ

4กย66.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่า.pdf