11 กันยายน 2566 : กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น

11 กันยายน 2566 : กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 3,932 view

เอกสารประกอบ

11กย66.กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครอาสาสมัค.pdf