Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X

Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,162 view

คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “Four Royal Orchestral Suites for His Majesty King Rama X” วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ

วิดีโอประกอบ