การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ๒-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ๒-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

29 พ.ย. 2562

1,696 view

วิดีโอประกอบ