รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ ๒ และเยือนราชรัฐลักเซมเบิร์กและสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ ๒ และเยือนราชรัฐลักเซมเบิร์กและสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มี.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 21,342 view

วิดีโอประกอบ