กระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักแสดงจิตอาสาที่ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ ของไทย

กระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักแสดงจิตอาสาที่ร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ ของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 23,176 view

กระทรวงการต่างประเทศมอบเกียรติบัตรให้แก่นายวัชรบูล (โน๊ต) ลี้สุวรรณ และนายสุทธิรักษ์ (จี๋) ทรัพย์วิจิตร นักแสดงจิตอาสาที่ร่วมถ่ายทำสปอตประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ของไทย ณ ห้องแถลงข่าว กรมสารนิเทศ โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี และนายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และแขกรับเชิญเข้าร่วม

ตลอดปี 2562 ที่ไทยรับหน้าที่สำคัญในฐานะประธานอาเซียน ไทยได้ขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” หรือ “Advancing Partnership  for Sustainability” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน ศิลปิน นักแสดง นักกีฬา นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในการสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ

วันนี้ (12 มีนาคม 2563) กระทรวงการต่างประเทศจึงจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นายวัชรบูล  ลี้สุวรรณ และนายสุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร นักแสดงจิตอาสาที่ร่วมสนับสนุนการจัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ชุด “อาเซียนสร้างอะไรให้กับคุณ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ของไทยที่กระทรวงการต่างประเทศจัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับผ่านการนำเสนอและมุมมองของนักแสดงจิตอาสาแต่ละท่าน ซึ่งนายวัชรบูล ลี้สุวรรณ ได้ถ่ายทอดประเด็น “อาเซียนสร้างป่าที่อุดมสมบูรณ์” และนายสุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร ถ่ายทอดประเด็น “อาเซียนสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับชีวิต”

ติดตามรับชมสปอตประชาสัมพันธ์ได้ทาง:

Facebook:        https://www.facebook.com/ThaiMFA/videos/2574724759273670

YouTube:         https://youtu.be/Xc13r01VtJs

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ