การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,996 view

เอกสารประกอบ

news3-20200501-143944-965318.PDF