การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,190 view

เอกสารประกอบ

news3-20200501-144340-948977.PDF