การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑)

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,496 view

เอกสารประกอบ

news3-20200501-144451-627854.PDF