รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประเมินสถานการณ์โควิด-๑๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประเมินสถานการณ์โควิด-๑๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,734 view