นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอินเดียเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอินเดียเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,900 view