(ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านงานพิธีการทูต

(ร่าง) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านงานพิธีการทูต

5 ส.ค. 2563

141 view

เอกสารประกอบ

bulletin-20200805-194115-880340.pdf
bulletin-20200805-194133-541923.pdf
bulletin-20200805-195018-728349.pdf