แถลงการณ์แสดงความยินดีที่ตัวประกันคนไทยได้รับการปล่อยตัวชุดที่ ๓

แถลงการณ์แสดงความยินดีที่ตัวประกันคนไทยได้รับการปล่อยตัวชุดที่ ๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2566

| 3,288 view

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับการปล่อยตัวประกันคนไทย ๒ ชุดจำนวนรวม ๑๔ ราย นั้น

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ตามเวลาอิสราเอล) กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่ามีคนไทยชุดที่ ๓ ได้รับการปล่อยตัวอีก ๓ ราย ได้แก่

๑) นายวิเชียร เต็มทอง
๒) นายสุรินทร์ เกสูงเนิน
๓) นายพรสวรรค์ ปินะกาโล

ขณะนี้ ทั้ง ๓ รายอยู่ที่โรงพยาบาลที่ฝ่ายอิสราเอลจัดไว้เพื่อตรวจสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และประสานการติดต่อกับครอบครัวที่โรงพยาบาลแล้ว

กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับครอบครัวของพี่น้องคนไทยทั้ง ๓ รายที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนผลักดันการเจรจา

ทั้งนี้ คาดว่ายังมีคนไทยที่ถูกควบคุมตัวอีกจำนวน ๑๕ ราย ซึ่งรัฐบาลไทยจะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่เหลือให้ได้รับการปล่อยตัวอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด และจะนำพี่น้องคนไทยทั้ง ๑๗ รายที่ได้รับการปล่อยตัวและผ่านกระบวนการเยียวยาเบื้องต้นในอิสราเอลแล้ว กลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ