สาธารณรัฐมอลตา

สาธารณรัฐมอลตา

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มิ.ย. 2553

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 12,427 view


สาธารณรัฐมอลตา
Republic of Malta

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง
มีอาณาเขตประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนกลาง โดยเกาะที่มีขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่ ได้แก่ มอลตา โกโซ(Gozo) โคมิโน (Comino) โคมินอตโต (Cominotto) และฟิลฟลา (Filfla) โดยเกาะมอลตาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ห่างจากเกาะซิซิลีของอิตาลีไปทางใต้ 93 กิโลเมตร และห่างจากชายฝั่งประเทศลิเบีย 290 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ไม่มีภูเขาและแม่น้ำ
พื้นที่
316 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงวัลเล็ตตา (Valletta) ตั้งอยู่บนเกาะมอลตา
จำนวนประชากร 452,515 คน (ปี 2555) เป็นเชื้อสายอิตาเลียน อาหรับ ฝรั่งเศส
ภาษาราชการ มอลติส (Maltese) และอังกฤษ
ศาสนา โรมันคาธอลิก ร้อยละ 98
วันชาติ 21 กันยายน
สกุลเงิน ยูโร (Euro)

การเมืองการปกครอง
ระบบการเมือง
 ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ทั้งนี้ ประธานาธิบดี มาจากการแต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ปัจจุบันนายจอร์จ อะเบลา (George Abela) เป็นประธานาธิบดี (ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2552) ส่วนนายกรัฐมนตรีมาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีโดยการเสนอชื่อของสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นาย โจเสฟ มัสกัต (Joseph Muscat) ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคแรงงาน (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556)และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คือ นายจอร์ช เวลลา (George Vella) (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 เป็นสมัยที่ 2) ส่วนสภาผู้แทนราษฎรเป็นระบบสภาเดียว มีสมาชิกจำนวน 69 คน โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุก 5 ปี การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556

เศรษฐกิจการค้า (ปี 2555)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
 
8.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 1.2
รายได้เฉลี่ยต่อหัว 
20,852 ดอลลาร์สหรัฐ
ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ 
หินปูน เกลือ พื้นดินที่เหมาะกับการเพาะปลูก
อุตสาหกรรมหลัก 
การท่องเที่ยว อิเล็กทรอนิกส์ ICT การต่อและซ่อมเรือ การก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ รองเท้าและอุปกรณ์ ยาสูบ
มูลค่าการส่งออก 3.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2555)
มูลค่าการนำเข้า 4.648 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2555)
สินค้าส่งออกที่สำคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรม
ตลาดส่งออกที่สำคัญ สิงคโปร์ สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน
สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง ผลิตภัณฑ์เคมี พลังงาน น้ำ อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ อิตาลี ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ อังกฤษ เยอรมนี
 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมอลตา
1. ความสัมพันธ์ทั่วไป
    1.1 การทูต

    ไทยและมอลตาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2527 ปัจจุบนฝ่ายไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ มีเขตอาณาครอบคลุมมอลตา โดยเอกอัครราชทูตไทยประจำมอลตา มีถิ่นพำนัก ณ กรุงเอเธนส์ (กรีซ) คนปัจจุบันคือ นายจุมพล มนัสช่วง และนาย William H. Carbonaro เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำมอลตา (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคาม 2529) ส่วนมอลตายังมิได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตมอลตา
   1.2 การเมือง
    ไทยและมอลตามีความสัมพันธ์ทางการเมืองค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ดี ไทยกับมอลตามีความร่วมมือในกรอบพหุภาคี อาทิ ในมิติความสัมพันธ์อาเซียน-EU และกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting (ASEM))  
   1.3 เศรษฐกิจ 
         1.3.1 การค้า
         ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมอลตาแม้ว่าจะมีค่อนข้างน้อย แต่ทั้งสองประเทศต่างมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การท่องเที่ยวและการเดินเรือ ICT เป็นต้น
         การค้าไทย-มอลตา ในปี 2555 มีมูลค่าการค้ารวม 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้า 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
         สินค้าส่งออกของไทย เม็ดพลาสติก อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป แผงวงจรไฟฟ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป อาหารสัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ไก่แปรรูป ข้าว เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
         สินค้านำเข้าจากมอลตา แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก
  1.4 การท่องเที่ยว
         นักท่องเที่ยวมอลตามาไทย 2,247 คน (2555)

  1.5 คนไทยในมอลตา
         มีคนไทยอาศัยอยู่ในมอลตาประมาณ 110 คน

2. การเยือนที่สำคัญ 
     ฝ่ายมอลตา 
     - มิถุนายน 2536 นาย Guido de Marco รองนายกรัฐมนตรีมอลตาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนไทย
 


หน่วยงานของไทยในมอลตา
Royal Thai Embassy, Athens (มีเขตอาณาครอบคลุมมอลตา)
ที่ตั้ง: 23 Taigetou Street,
P.O. Box 65215, Athens, Hellenic Republic
Tel. (301) 671-0155, 671-5604672-7674, 675-5155
Fax (301) 674-9508
E-mail: [email protected]

 

 

6 ม.ค. 2557

กองยุโรป 2 กรมยุโรป โทร. 0 2643 5000 ต่อ 3208 Fax. 0 2643 5132 E-mail : [email protected]

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

world-country-168-document.doc