โครงการส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์ไทย-ตุรกี ผ่านสื่อมวลชนด้านเศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์ไทย-ตุรกี ผ่านสื่อมวลชนด้านเศรษฐกิจ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,367 view

              เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะสื่อมวลชนอาวุโสด้านเศรษฐกิจของตุรกี จำนวน ๓ คน ได้แก่ นาย Hakan Güldağ หัวหน้าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Dünya  นาย Ali Ağaoğlu หัวหน้าบรรณาธิการนิตยสาร Fortune Magazine Turkey และนาย Murat Yülek คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ Zaman  ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี รองปลัด กระทรวงการต่างประเทศ โดยคณะสื่อมวลชนได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ตุรกีในภาพรวมและทิศทางนโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจของไทยในระดับภูมิภาค อาทิ พัฒนาการในกรอบ ASEAN APEC และ ACD  ตลอดจน ท่าทีไทยต่อประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย สาธารณสุข และวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post-MDGs) เป็นต้น 
              การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของคณะสื่อมวลชนจากตุรกีครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์ไทย - ตุรกี ผ่านสื่อมวลชนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เป็นผู้ริเริ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยแก่สาธารณชนชาวตุรกี ทั้งนี้  คณะสื่อมวลชนตุรกีจะพำนักอยู่ในประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยจะเข้าพบผู้แทนจากองค์การต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตุรกี - ไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
              คณะสื่อมวลชนอาวุโสตุรกีได้แสดงความชื่นชมกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงอังการา ที่สนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยเห็นว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมให้สื่อมวลชนตุรกีมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการลงทุนระหว่างนักธุรกิจไทยและตุรกีให้มากยิ่งขึ้น
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ