ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เดินทางเยือนนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเข้าร่วมการประชุม Senior Officials’ Talks (SOTs) ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑๑ ที่กรุงเวลลิงตัน

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เดินทางเยือนนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อเข้าร่วมการประชุม Senior Officials’ Talks (SOTs) ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑๑ ที่กรุงเวลลิงตัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 มี.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2565

| 1,005 view
          เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย ได้เป็นประธานการประชุม SOTs ร่วมกับนาย Brook Barrington ปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ ที่กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ และฝ่ายนิวซีแลนด์ได้เป็นเจ้าภาพ working lunch คณะผู้แทนไทยที่ Boulcott Street Bistro ด้วย โดยในระหว่างการหารือทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-นิวซีแลนด์ในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า STI การเกษตร การต่อต้านการก่อการร้าย การศึกษา และความสัมพันธ์ระดับประชาชน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาค อาทิ การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ EAS ADMM+ ASEAN-NZ Plan of Action RCEP CPTPP และ APEC รวมถึงประเด็นระดับโลก เช่น ความร่วมมือในกรอบพหุพาคี บทบาทของมหาอำนาจในการเมืองระหว่างประเทศ ปัญหาทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในแปซิฟิกใต้ ฯลฯ
          ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปลัดกระทรวงฯ ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือในประเด็นงานบริหารมิติต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้เดินทางไปตรวจสภาพอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตหลังเก่า ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลประกอบการเสนอขอจำหน่าย รวมถึงอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการปรับปรุงซ่อมแซมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
          นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงฯ ยังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำนาง Julie Townley รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และนาย Michael Swain อธิบดีกรมพิธีการทูตนิวซีแลนด์ เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินงานด้านพิธีการทูตของฝ่ายนิวซีแลนด์ด้วย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ