การเสนอชื่อบุคคล/องค์กรที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การเสนอชื่อบุคคล/องค์กรที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 1,086 view

              กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญบุคคลหรือองค์กรที่สนใจ เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะมอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทางด้านการแพทย์ ๑ รางวัล และทางด้านการสาธารณสุข ๑ รางวัล

              รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award) จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวโรกาส ๑๐๐ ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

            ขอเชิญชวนผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการเสนอชื่อได้ที่ http://www.princemahidolaward.org ซึ่งการเสนอชื่อกำหนดหมดเขตในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑