สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา - การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๑๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา - การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๑๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ต.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ต.ค. 2565

| 644 view
          เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนกรุงแคนเบอร์รา เพื่อเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ไทย-ออสเตรเลีย (Australia-Thailand Senior Officials Talks -SOTs) ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งฝ่ายออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงแคนเบอร์รา โดยมีนาง Frances Adamson ปลัดกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย และปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยเป็นประธานร่วม ระหว่างการประชุมทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลียทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี และแนวโน้มความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ในปี ๒๕๖๒ ซึ่งฝ่ายออสเตรเลียยืนยันให้การสนับสนุนไทยในฐานะประธานอาเซียนอย่างเต็มที่
 
          นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะได้พบหารือกับนาย Andrew Todd อธิบดีกรมการกงสุลและการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน (Consular and Crisis Management) และเยี่ยมชมศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉิน (Crisis Centre) รวมทั้งพบปะกับเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการภารกิจกู้ภัยที่ถ้ำหลวง ตลอดจนพบหารือกับนาง Sarah Pearson, Chief Innovation Officer ณ ศูนย์การแลกเปลี่ยนนวัตกรรม (innovation exchange) กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการดำเนินนโยบายทางการทูต โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ และการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ