MFA Internship Program 2019

MFA Internship Program 2019

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธ.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 13,215 view

ประกาศรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MFA Internship Program 2019 คลิกที่นี่

ประกาศเลื่อนวันรายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศสำหรับนิสิตและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ MFA Internship Program 2019 คลิกที่นี่