แจ้งความสโมสรสราญรม์ ครั้งที่ 4/2562

แจ้งความสโมสรสราญรม์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,621 view

                                                       

แจ้งความสโมสรสราญรมย์

ที่ 4/2562

เรื่อง   นายเฉลิม เลี้ยงศรี บิดา น..กาญจนา เลี้ยงศรี ข้าราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

                                              ถึงแก่กรรม

                                                                                      .......................................................

                                   ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งว่า นายเฉลิม เลี้ยงศรี บิดา น..กาญจนา เลี้ยงศรี ข้าราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  ถึงแก่กรรม

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ . น. ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านศรีวังธาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และกำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานบ้านศรีวังธาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 

                                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน          

 

 

                                                                                        ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                                                                         สโมสรสราญรมย์

                                                                                        21  กุมภาพันธ์  2562