รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๗๕ ปีการเป็นสมาชิกของไทยในสหประชาชาติ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๗๕ ปีการเป็นสมาชิกของไทยในสหประชาชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 6,351 view

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๗๕ ปีการเป็นสมาชิกของไทยในสหประชาชาติ (United Nations) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยได้กล่าวเน้นย้ำบทบาทที่ "เข้มแข็ง สร้างสรรค์ และต่อเนื่อง" ของไทยในฐานะสมาชิกและหุ้นส่วนด้านการพัฒนาของสหประชาชาติตลอด ๗๕ ปีที่ผ่านมา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้ย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการเป็นรัฐสมาชิกและหุ้นส่วนด้านการพัฒนาของสหประชาชาติที่มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์และเชื่อถือได้ในภารกิจทั้ง ๓ เสาหลักของสหประชาชาติ ได้แก่ ด้านสันติภาพและความมั่นคง ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านการพัฒนา และยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ของสำนักงานสหประชาชาติในเอเชีย โดยจะสนับสนุนภารกิจขององค์การระหว่างประเทศในทุก ๆ ด้าน ชูความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมผ่านโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนภายหลังโควิด-๑๙ นอกจากนั้น ยังได้ขอให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในโอกาสดังกล่าว นายอันโตนิอู กุแตเรช เลขาธิการสหประชาชาติ ได้มีข้อความกล่าวชื่นชมบทบาทด้านการทูตพหุภาคีของไทย และขอบคุณไทยที่เป็นประเทศเจ้าบ้านที่ดีในการเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ตลอดจนการที่ไทยให้การสนับสนุนภารกิจของสหประชาชาติตลอด ๗๕ ปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับนัยสำคัญของข้อความทางวีดิทัศน์ของนายอับดุลเลาะฮ์ ชะฮีด ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ ที่ยังได้ชื่นชมข้อริเริ่มที่สร้างสรรค์ของไทย อาทิ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บทบาทของไทยในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพของโลก และการที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ในสหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เลขาธิการบริหารเอสแคป และนางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ที่ได้มาร่วมกล่าวถ้อยแถลงในงานแล้ว ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณบดีคณะทูตและเอกอัครราชทูตอาวุโสประจำภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย และผู้แทนเยาวชนไทย อาทิ ผู้แทนชมรม Model United Nations (MUN) จากสถาบันอุดมศึกษา ๕ แห่งทั่วประเทศ ผู้แทนเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม UNODC Youth Forum 2022 ECOSOC Youth Forum 2019 ผู้ริเริ่มโครงการ Speaking Hub และผู้แทนเยาวชนที่เข้าร่วม UNGA Youth Delegate 2019

อนึ่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบรางวัลแก่นายภัทรพล เรืองแสน ผู้แทนทีมผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๗๕ ปีการเป็นสมาชิกของไทยในสหประชาชาติด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ