การขยายเวลาเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและดำเนินภารกิจประจำ ACMECS Interim Secretariat

การขยายเวลาเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและดำเนินภารกิจประจำ ACMECS Interim Secretariat

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ธ.ค. 2565

| 5,193 view

ตามที่กลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและดำเนินภารกิจประจำ ACMECS Interim Secretariat 2 อัตรา  นั้น

กลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขงขอขยายเวลาการเปิดรับสมัครฯ ออกไปจนถึงวันที่ 6 ม.ค. 2566 โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศกลุ่มงานฯ ที่ 60/2565 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2565 และ ที่ 64/2565 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2565 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ กลุ่มงานฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 ม.ค. 2566 และจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 ม.ค. 2566 หลังจากนั้น ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวันที่ 19 ม.ค. 2566

เอกสารประกอบ

Application_Form_AIS.pdf
Application_Form_AIS_(word_file).docx
ประกาศกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขง_ที่_60_2565.pdf
ประกาศกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขง_ที่_64_2565.pdf