แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๖

แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ค. 2566

| 4,295 view

เอกสารประกอบ

The_56th_AMM_Joint_Communique.pdf