ไทยรับไม้ต่อนิวซีแลนด์เจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ พร้อมขับเคลื่อนเอเปคภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance.

ไทยรับไม้ต่อนิวซีแลนด์เจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ พร้อมขับเคลื่อนเอเปคภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance.

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,239 view

วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders Meeting) ซึ่งนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยในช่วงพิธีส่งมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคจากนิวซีแลนด์ให้ไทย นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทีมเอเปคนิวซีแลนด์ที่ได้ขับเคลื่อนเอเปค ท่ามกลางความท้าทายต่าง ๆ ของโลก โดยไทยพร้อมทำหน้าที่เจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ ต่อจากนิวซีแลนด์ การรับมอบไม้พายวากะ (Waka Paddle) เปรียบเสมือนการขับเคลื่อนเรือเอเปคไปข้างหน้า โดยไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปค  ปี ๒๕๖๕ จะผลักดันการพัฒนาภูมิภาคไปสู่การเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเอเปคเข้าสู่โลกยุคหลังโควิด-๑๙ ที่ยั่งยืนและสมดุลผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy Model ​นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันสานความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นในการสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ ของไทยซึ่งเป็นผลงานของนายชวนนท์ วงศ์ตระกูลจง นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากชะลอมซึ่งเป็นเครื่องจักสานไทยที่ใช้ใส่สิ่งของในการเดินทางหรือนำไปมอบกับบุคคลที่เคารพของไทยจากรุ่นสู่รุ่น ใช้เส้นตอกไม้ไผ่สอดประสานกันอย่างเหนียวแน่น คงทน เช่นเดียวกับความร่วมมือของสมาชิกเอเปคในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนผู้นำและผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปคให้มาเข้าร่วมประชุมที่ประเทศไทยแบบพบหน้า และขอให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีตลอดวาระการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี ๒๕๖๕ ของไทยด้วยขอเชิญชวนร่วมใช้ Twitter hashtag เพื่อการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี ๒๕๖๕#APEC2022THAILAND #APEC2022 #เอเปค2565 #APECTH #OpenConnectBalance#เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล #APECforBCG #เอเปคไทยแลนด์ #เอเปคเพื่อความยั่งยืน #เจนเนอเรชันเอเปค #APECforyouandme

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ