งานเปิดตัว APEC Communication Partners

งานเปิดตัว APEC Communication Partners

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ต.ค. 2565

| 8,639 view

กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเปิดตัวพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ปี ๒๕๖๕ ของไทย และองค์กรที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (APEC Communication Partners) และกิจกรรมปล่อยขบวนรถ APEC 2022 Thailand

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเปิดตัวพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ปี ๒๕๖๕ ของไทย และองค์กรที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (APEC Communication Partners) และกิจกรรมปล่อยขบวนรถ APEC 2022 Thailand ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้สร้างพันธมิตรกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในรูปแบบ APEC Communication Partners องค์กรที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ และองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งได้สนับสนุนและทำงานร่วมกับกรมสารนิเทศตลอดวาระการเป็นเจ้าภาพของไทย โดยที่ผ่านมาพันธมิตรดังกล่าวได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดปี ๒๕๖๕ อาทิ การนำตราสัญลักษณ์ APEC 2022 Thailand ใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ทั้งโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่อกลางแจ้ง รวมทั้งบนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สนับสนุนพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าและสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเอเปค ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ยังร่วมจัดคูหาประชาสัมพันธ์และแสดงผลิตภัณฑ์ของภาคส่วนต่าง ๆ ในบริเวณศูนย์ข่าว ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผลิตอุปกรณ์จากวัสดุหมุนเวียนเป็นของใช้ และเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ศูนย์ข่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ