คู่มือสื่อมวลชนการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ภาษาไทย)

คู่มือสื่อมวลชนการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ภาษาไทย)

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ย. 2565

| 10,631 view

คู่มือสื่อมวลชนการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ภาษาไทย)

 

สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏข้างล้างนี้ หรือ E-Media Handbook  ตามเอกสารแนบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

MEDIA_HANDBOOK_TH_1112.pdf