รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร-ไทย

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร-ไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 1,770 view

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่เซอร์ เกรเฮม เบรดี้ (Sir Graham Brady) ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร-ไทย (All-Party Parliamentary Group: APPG) และคณะ โดยมีนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน เป็นผู้นำคณะดังกล่าวมาเยือนประเทศไทย

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณ เซอร์ เกรเฮม เบรดี้ และคณะ APPG ที่มีบทบาทสนับสนุนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยาวนานระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในทุกระดับ นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของไทยทั้งด้านการค้าและการลงทุน โดยมีกลไกการหารือเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Dialogue: SD) และการประชุมคณะกรรมการร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่งฝ่ายไทยหวังว่า จะนำความสัมพันธ์ไปสู่หุ้นส่วนทางการค้าที่ใกล้ชิดมากขึ้น (Enhanced Trade Partnership) และการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักรในอนาคต

การเยือนของ เซอร์ เกรเฮม เบรดี้ เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลไทยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหราชอาณาจักร รวมถึงแสวงหาโอกาสที่จะร่วมมือในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะการลงทุนของสหราชอาณาจักรในโครงการเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ