กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “The Colours of Africa 2023”

กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “The Colours of Africa 2023”

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 3,811 view

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย ๕ ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ เคนยา โมร็อกโก ไนจีเรีย และแอฟริกาใต้ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิยุวทูตความดี จัดงาน “The Colours of Africa 2023” ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ และ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ การให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้กับสาธารณชนไทย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

๑. การสัมมนาโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคแอฟริกา เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอวานี จ. ขอนแก่น มีวิทยากร ได้แก่ คณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย และผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในภูมิภาคแอฟริกา ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้า การลงทุน และแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในภูมิภาคแอฟริกา โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

๒. การบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “วาระปี ค.ศ. ๒๐๖๓ ของสหภาพแอฟริกา (African Union Agenda 2063)” และ “Nelson Mandela: The Epitome of Ethical Leadership in Africa and the World: Learning from his Legacy for a better Africa and a Humane World Order” โดยมีคณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกว่า ๓๐๐ คน หลังจากนั้น คณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยได้เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในภูมิภาคแอฟริกาด้วย

๓. กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาและการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาสำหรับเยาวชนไทย เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายและครูจากโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีกว่า ๒๐๐ คน จากโรงเรียน ๒๓ แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมทั้งคณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติร่วมถามคำถามในรอบตัดสินและมอบทุนการศึกษา ของที่ระลึก และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ