ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในสมุดแสดงความอาลัยในโอกาสที่อดีตรักษาการประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียถึงแก่อสัญกรรม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในสมุดแสดงความอาลัยในโอกาสที่อดีตรักษาการประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียถึงแก่อสัญกรรม

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 1,145 view

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมลงนามในสมุดแสดงความอาลัยในโอกาสที่อดีตรักษาการประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียถึงแก่อสัญกรรม พร้อมใช้โอกาสดังกล่าวหารือหารือการเสริมสร้างความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงนามในสมุดแสดงความอาลัย เนื่องในโอกาสที่นายเอร์เนสต์ อาเดกุนเล โอลาเดอินเด โชเนคัน อดีตรักษาการประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียถึงแก่อสัญกรรม ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย โดยมีนายโอวีคูโรมา โอโรกุน เจบะฮ์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยให้การต้อนรับ ซึ่งภายหลังจากการลงนามฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

นายเอร์เนสต์ อาเดกุนเล โอลาเดอินเด โชเนคัน เกิดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๗๙ ที่นครลากอส อาณานิคมและรัฐในอารักขาแห่งไนจีเรีย (ปัจจุบันคือสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย) เคยดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ต่อมาได้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Nigerian Economic Summit Group ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ นายเอร์เนสต์ อาเดกุนเล โอลาเดอินเด โชเนคัน ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ สิริรวมอายุ ๘๕ ปี

 

----------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ