กระทรวงการต่างประเทศจัดการบรรยายสรุปคณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทย

กระทรวงการต่างประเทศจัดการบรรยายสรุปคณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทย

20 ต.ค. 2563

2,709 view

กระทรวงการต่างประเทศจัดการบรรยายสรุปสถานการณ์การเมืองและการชุมนุมในประเทศไทย ให้แก่คณะทูตและผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โฆษกรัฐบาล และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันบรรยายสรุป และมีอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินรายการ เพื่อชี้แจงและสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาคมระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ พ.ต.อ. กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันบรรยายสรุปให้แก่คณะทูตและผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและการชุมนุมในประเทศไทย รวมทั้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่ดำเนินรายการ ทั้งนี้ มีคณะทูตและผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ 84 คน รวมถึงระดับเอกอัครราชทูต 37 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ บรรยายให้คณะทูตทราบถึงสถานการณ์การชุมนุมในช่วงที่ผ่านมา และความพยายามในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ที่มีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ชุมนุมได้แสดงออกตามสิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมาย รวมทั้งมีกลไกในการนำข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้อธิบายกระบวนการดำเนินการในขั้นต่อไปของรัฐบาลในกระบวนการรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนทุกฝ่าย รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในขณะที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงถึงการดำเนินการของตำรวจว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อเข้าควบคุมพื้นที่ตามหลักสากล และดำเนินการอย่างมีขั้นตอนด้วยความอดทนอดกลั้นมาโดยตลอด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ