รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำทีมงานเข้าสักการะพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์ เทพยดาบัวแก้ว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นประจำกระทรวงฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำทีมงานเข้าสักการะพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์ เทพยดาบัวแก้ว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นประจำกระทรวงฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ย. 2566

| 5,069 view

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำทีมงานเข้าสักการะพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงฯ เทพยดาบัวแก้ว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นประจำกระทรวงฯ โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงฯ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ โดยหลังจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว คณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เยี่ยมชมบริเวณต่าง ๆ ในกระทรวงฯ ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ