ไทยหาเสียงการเป็นเจ้าภาพจัด Specialised Expo 2028 Phuket ที่กรุงปักกิ่ง

ไทยหาเสียงการเป็นเจ้าภาพจัด Specialised Expo 2028 Phuket ที่กรุงปักกิ่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 เม.ย. 2566

| 5,902 view

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับ จ. ภูเก็ต และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) จัดงาน Expo 2028 Phuket Symposia ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำเสนอศักยภาพและประโยชน์ที่ไทยและนานาประเทศจะได้รับจากการจัดงาน Specialised Expo ที่ จ. ภูเก็ต ในปี ๒๕๗๑

งาน Symposia ครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์หาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่กรุงปารีส โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเพื่อย้ำความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีน และความสำคัญที่ไทยมีต่อประเทศที่มีเขตอาณารับผิดชอบไทย ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง จำนวน ๒๑ ประเทศ

กิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผู้แทนประเทศต่าง ๆ เข้าใจและรับทราบรายละเอียดแนวคิดการจัดงานมากขึ้น และชื่นชมหัวข้อการจัดงานที่สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก รวมถึงข้อเสนอความช่วยเหลือและโครงการความร่วมมือที่ไทยจัดเตรียมให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานและการต่อยอดความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน

ผู้เสวนาประกอบด้วย นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการ จ. ภูเก็ต นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สสปน. และนายศศิศศ์ ถาวรว่องวงศ์ อุปนายกฝ่าย MICE สมาคมท่องเที่ยวภูเก็ต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ