ชาวบัวแก้วร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง

ชาวบัวแก้วร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ย. 2566

| 10,975 view

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าสักการะพระพุทธราชไมตรีศรีสัมพันธ์ อันเป็นพระพุทธรูปประจำกระทรวงฯ รวมถึงเทพยดาบัวแก้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นประจำกระทรวงฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ น.พ. ชาญชัญ ฉัตรศิริมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และนายนันทิวัฒน์ สามารถ เลขานุการรัฐมนตรีฯ เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงฯ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงฯ ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิต อำลา และมอบดอกไม้ให้กับรองนายกรัฐมนตรีฯ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกคนสำหรับความตั้งใจและช่วงเวลาที่ดีในการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา และขอให้ตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติ

หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เดินทางไปยังกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมการกงสุล กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ต้อนรับและร่วมกันแสดงมุทิตาจิต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ