รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 11,615 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือมุ่งส่งเสริมความร่วมมือควบคุมการแพร่ระบาด และฟื้นฟูหลังโควิด- ๑๙ พร้อมกระตุ้นกิจกรรมเศรษฐกิจ เน้นการค้าชายแดน และความเชื่อมโยงข้ามแดน

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในระหว่างเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - จีน สมัยพิเศษในวาระครบรอบ ๓๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - จีน และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๖ ที่นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ ได้แก่ (๑) ความร่วมมือเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย (๒) ความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย - ลาว รวมถึงการกำหนดมาตรฐานการคัดกรองด้านสาธารณสุขเพื่ออำนวยความสะดวกการไปมาหาสู่และการขนส่งสินค้าข้ามแดนในอนาคต (๓) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากยิ่งขึ้น (๔) ความร่วมมือด้านพลังงาน และ (๕) การแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนไทย - ลาว โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ และเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เริ่มคลี่คลาย โดยในโอกาสนี้ นายสะเหลิมไซฯ ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนของไทยที่มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่รัฐบาลและประชาชนชาวลาวในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิ การเข้าถึงวัคซีนโควิด-๑๙ และพัฒนาการต่าง ๆ ในภูมิภาคด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ