รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในการประชุมสุดยอดฮ่องกง - อาเซียน ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๓

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในการประชุมสุดยอดฮ่องกง - อาเซียน ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2566

| 5,177 view

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมยอดฮ่องกง - อาเซียน ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๓ (Hong Kong - ASEAN Summit 2023) ซึ่งจัดขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อหลัก “Driving Strategic Connectivity for Regional Growth” หรือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงเพื่อการเติบโตของภูมิภาค

ในคำกล่าวปาฐกถา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮ่องกง รวมถึงได้แสดงวิสัยทัศน์เรื่องโอกาสความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับฮ่องกง ในบริบทภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ นอกจากนี้ ได้นำเสนอบทบาทนำของไทยในการเป็นประธานการเจรจา Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ของอาเซียนด้วย

ผู้นำอื่น ๆ ได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ด้วย ได้แก่ นายจอห์น ลี คา-ชิว ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งได้ย้ำบทบาทของฮ่องกงในการทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียเหนือให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมคนที่ ๒ สิงคโปร์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุน การค้า และอุตสาหกรรมมาเลเซียได้ร่วมกล่าวปาฐกถาด้วย 


รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ