ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กระทรวงการต่างประเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กระทรวงการต่างประเทศ

24 มี.ค. 2564

369 view

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่กองบรรณสารและห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจดูเอกสารที่เผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (URL : http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/735/ ) และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการของกรมทุกกรมตามเอกสารที่แนบ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

URL-ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน.pdf