ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2566

| 1,325 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_11-9-2566.pdf