โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2566

โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ธ.ค. 2565

| 77,692 view

MFA Internship Program 2023

  • โครงการการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2566 (ฝึกงานระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566)

เอกสารประกอบ

รายละเอียดโครงการ_MFA_Internship_2023.pdf
ประชาสัมพันธ์โครงการ_MFA_Internship_Program_2023.jpg