กระทรวงการต่างประเทศมอบเงินสนับสนุนความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ราชอาณาจักรโมร็อกโก สืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในราชอาณาจักรโมร็อกโก

กระทรวงการต่างประเทศมอบเงินสนับสนุนความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ราชอาณาจักรโมร็อกโก สืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในราชอาณาจักรโมร็อกโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2566

| 5,710 view

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๒ ล้านบาท ให้แก่รัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก ณ อาคารรัฐสภา โดยมีนายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดอัลเฮาซ์ของราชอาณาจักรโมร็อกโก และแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับราชอาณาจักรโมร็อกโกในฐานะมิตรประเทศที่สำคัญในห้วงเวลาอันยากลำบาก

ปัจจุบัน มีคนไทยอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโมร็อกโก ๒๙๖ คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาไทย ขณะนี้ ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต แจ้งช่องทางติดต่อในกรณีฉุกเฉินสำหรับคนไทยที่อาศัยในพื้นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางหมายเลขโทรศัพท์ +๒๑๒ ๖๖๑๑ ๕๕๘๘๕ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ