ประกาศ กองการสังคม ที่ 38/2566 เรื่อง ประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีตาแหน่งเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศ กองการสังคม ที่ 38/2566 เรื่อง ประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีตาแหน่งเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ย. 2566

| 729 view

เอกสารประกอบ

ประกาศยกเลิกบัญชี_จนท.ยุทธศาสตร์ยาเสพติด.pdf