ประกาศกองการสังคม ที่ 98/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศกองการสังคม ที่ 98/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ย. 2566

| 1,929 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_จนท.ยุทธศาสตร์ยาเสพติด_1.pdf