ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียและยุโรป ในงาน ASEM Youth Dialogue on SDG 3 (Good Health & Well-being)

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียและยุโรป ในงาน ASEM Youth Dialogue on SDG 3 (Good Health & Well-being)

6 พ.ค. 2564

5,062 view

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนเยาวชนและผู้ที่สนใจรับชมการหารือระหว่างนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียและยุโรป ในกิจกรรม ASEM Youth Dialogue on SDG 3 (Good Health & Well-being) ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ASEF Young Leaders Summit ภายใต้หัวข้อ ‘Sustainable Development in a Post-COVID-19 World’ โดยมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation หรือ ASEF) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโควิด-๑๙ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อรับชมกิจกรรมฯ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3eNeH5W

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ