ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Manama Dialogue 2021 เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงล่าสุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม Manama Dialogue 2021 เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงล่าสุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง

22 พ.ย. 2564

1,332 view

เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม International Institute for Strategic Studies (IISS) Regional Security Summit ครั้งที่ ๑๗ หรือ Manama Dialogue 2021 ผ่านระบบทางไกล

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “ระบอบพหุภาคีและตะวันออกกลาง” โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้ติดตามพัฒนาการและแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงมุมมองของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศสำคัญต่อความขัดแย้งและความท้าทายต่าง ๆ ในภูมิภาค อนึ่ง ไทยได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๖๑

 

--------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ