นายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

นายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 4,323 view

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายฮากิอูดะ โคอิจิ (H.E. Mr. HAGIUDA Koichi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Minister of Economy, Trade and Industry - METI) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสการเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเยือนภายหลังเข้ารับตำแหน่ง

นายกรัฐมนตรียินดีกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่แน่นแฟ้นในทุกมิติและแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นภายใต้การเป็นประธานเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการสอดประสานโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ของไทยกับยุทธศาสตร์ Green Growth Strategy ของญี่ปุ่นทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม

นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณญี่ปุ่นสำหรับความเชื่อมั่นในการมาลงทุนในไทยซึ่งสะท้อนจากการที่ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่ ๑ ของไทยมาหลายทศวรรษ และได้เชิญชวน
ภาคเอกชนญี่ปุ่นขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการแพทย์ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ขณะเดียวกันก็ได้แสดงความชื่นชมต่อข้อริเริ่ม Asia-Japan Investing for the Future ที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นประกาศในห้วงการเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้ โดยพร้อมสนับสนุนให้มีการร่วมสร้างสรรค์ (co-creation) ระหว่างภาคเอกชนไทยกับญี่ปุ่น เพื่อนำไปสู่การลงทุนสำหรับอนาคต โดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจสีเขียว ความเชื่อมโยง ดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้า ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) และข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทาง
การค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP) รวมทั้งความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมและพลังงานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ