โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2566

โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ม.ค. 2566

| 10,119 view

MFA Internship Program 2023

  • โครงการการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2566 (ฝึกงานระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566)

เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการ_MFA_Internship_Program_2023.jpg
รายละเอียดโครงการ_MFA_Internship_2023.pdf