โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2566

โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2566

| 24,938 view

MFA Internship Program 2023

  • โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2566 (ฝึกงานระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566)
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MFA Internship Program 2023 คลิกที่นี่

เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการ_MFA_Internship_Program_2023.jpg
รายละเอียดโครงการ_MFA_Internship_2023.pdf