โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2567

โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ม.ค. 2567

| 47,346 view

MFA Internship Program 2024

  • โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) ประจำปี 2567 (ฝึกงานระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2567)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

รายละเอียดโครงการ_MFA_Internship_Program_2024.pdf
ประชาสัมพันธ์โครงการ_MFA_Internship_Program_2024.png