นายกรัฐมนตรีเยือนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เพิ่มโอกาสเศรษฐกิจไทย

นายกรัฐมนตรีเยือนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เพิ่มโอกาสเศรษฐกิจไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 6,575 view

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้รับเกียรติให้เคาะระฆังเพื่อเปิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก พร้อมทั้งได้พบหารือกับนาย John Tuttle รองประธานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนสหรัฐฯ ต่อธุรกิจไทย และเน้นย้ำถึงความพิเศษของไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในเอเชีย

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของไทย และการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกของรัฐบาล ซึ่งเน้นการแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด และการพัฒนาด้านดิจิทัล พร้อมทั้งแสดงความยินดีที่ธุรกิจไทยในสหรัฐฯ สามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ

อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงที่สุดในโลก และมีบริษัทชั้นนำของโลกจดทะเบียนซื้อขายกว่า ๒,๔๐๐ ราย การเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างเครือข่ายที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของไทยและสหรัฐฯ ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ