รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2566

| 5,492 view

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับ ดร. วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสิงคโปร์ให้เพิ่มมากขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านที่มีศักยภาพ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว และพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ